kompozer 1                                                                   Història de l'automòbil

Inicis de l'automòbil         Primers fets pel desenvolupament de l'automòbil         Década dels 20       Segona Guerra Mundial        Període de Postguerra

Década dels 70        Década dels 80        Década dels 90          Segle XXI: Actualitat       Segle XXI: Futur      Cadena de Muntatge       Tornar a Portada